دستگاه‌های جاروبرقی صنعتی و نیمه صنعتی کسری

 

 جاروبرقی مرکزی کسری مدل تورنادو  جاروبرقی صنعتی مدل مستر جاروبرقی کارواشی مدل پارسیان  جاروبرقی نیمه صنعتی مدل سکوت
 جاروبرقی مرکزی مدل تورنادو  جاروبرقی صنعتی مدل مستر  جاروبرقی کارواشی مدل پارسیان  جاروبرقی نیمه صنعتی مدل سکوت
 mammut-5  mammut-2  mammut-1  mammut-3  mammut-6
 جاروبرقی نیمه صنعتی 3 موتوره مدل ماموت  جاروبرقی صنعتی 3 موتوره مدل ماموت  جاروبرقی صنعتی 3 موتوره اتومات مدل ماموت  جاروبرقی صنعتی 2 موتوره مدل ماموت  جاروبرقی نیمه صنعتی 2 موتوره مدل ماموت
      Image-roly  
      جاروبرقی  سه موتور صنعتی رولی  
         
         
Image-panda-h Image-panda-h Image-panda-s Image-panda-s  Image-panda-s-a
دوموتور هتلی پاندا  سه موتور نیمه صنعتی پاندا دوموتور صنعتی پاندا سه موتور صنعتی پاندا سه موتور صنعتی اتومات پاندا