دستگاه‌های جاروبرقی صنعتی و نیمه صنعتی کسری

 

Image-sokout Image-parsian permanent-machin Image-roly Image-master
 جاروبرقی هتلی سکوت جاروبرقی سه موتور صنعتی پارسیان جاروبرقی صنعتی دائم کار سفارشی جاروبرقی  سه موتور صنعتی رولی جاروبرقی صنعتی مدل MASTER 
Image-mammut-h Image-mammut-h  Image-mammut-s  Image-mammut-s  mammut auto-300
دو موتور نیمه صنعتی ماموت  سه موتور نیمه صنعتی ماموت
دوموتور صنعتی ماموت سه موتور صنعتی ماموت سه موتور صنعتی اتومات ماموت
Image-panda-h Image-panda-h Image-panda-s Image-panda-s  Image-panda-s-a
دوموتور هتلی پاندا  سه موتور نیمه صنعتی پاندا دوموتور صنعتی پاندا سه موتور صنعتی پاندا سه موتور صنعتی اتومات پاندا