سایر اطلاعات

دفتر مرکزی کسری : تهران - خیابان جمهوری - ساختمان آلومینیوم - طبقه 7 - واحد 701 - صنایع نظافتی کسری تلفن : 66753533 ( 10 خط ویژه)

office : No 701 - 7 Floor - Aluminium Building - St. Jomhouri - Tehran - Iran Tel : +98 21 66753533

 

دفتر فروش : تهران - خیابان ری - سه راه امین حضور - مجتمع تجاری محمد - طبقه دوم - پلاک 10 تلفن :  33516364

Shop : No 10 - 2 Floor - Mohammad's Commercial Co - Aminhozur - St Rey - Tehran - Iran Tel : +98 21 33516364

 

کارخانه : جاده قدیم قم - بعد از کهریزک - احمد آباد - خیابان درختی - خیابان سرو - فرعی اقاقیا - پلاک 5 تلفن : 56542869 - 56540299

Factory : No 5 - St Aghaghia - St Sarv - St Derakhti - Ahmadabad - Old Av Ghom - Iran Tel : +98 21 56540299

فرم تماس

قسمتهای ضروری*