شنبه, 16 بهمن 1395 ساعت 13:11

  مشارکت جاروی مرکزی کسری در نمایشگاه لوازم خانگی یزد . نمایشگاه لوازم خانگی استان یزد 18 لغایت 22 بهمن ماه 1395 در سالن شهید قندی شهر یزد برگزار می گردد. منتظر حضور سبزتان در غرفه جاروی مرکزی کسری هستیم.