شنبه, 06 آذر 1395 ساعت 06:58

نمایشگاه صنعت ساختمان استان خوزستان سال 1395

نمایشگاه صنعت ساختمان استان خوزستان  16 لغایت 19 آذر ماه 1395 در شهر اهواز برگزار می گردد. منتظر حضور سبز شما در غرفه جاروی مرکزی کسری هستیم.