شنبه, 06 آذر 1395 ساعت 06:58

نمایشگاه صنعت ساختمان استان خوزستان  16 لغایت 19 آذر ماه 1395 در شهر اهواز برگزار می گردد. منتظر حضور سبز شما در غرفه جاروی مرکزی کسری هستیم.