دوشنبه, 15 مهر 1398 ساعت 11:22

بیست و دومین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان اصفهان 98

جاروی مرکزی کسری مقدمتان را گرامی میدارد.منتظر قدوم مبارکتان هستیم .تاریخ برگزاری نمایشگاه 18 الی 21 مهر ماه از ساعت 16 لغایت 22..