چهارشنبه, 30 آبان 1397 ساعت 13:18

نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی

صنایع نظافتی کسری مقدم شما عزیزان را در سالن 35 در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی از ساعت 9 لغلیت 5 گرامی میدارد.