یکشنبه, 22 مهر 1397 ساعت 12:14

هفدهمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی گرمایشی تهران 97

جارومرکزی کسری مقدم شما عزیزان را در هفدهمین نمایشگاه تاسیسات و سیستم های سرمایشی گرمایشی تهران در سالن میلاد از 97/8/1 لغایت 97/8/4 از ساعت 9 صبح الی 17 گرامی میدارد.