یکشنبه, 04 شهریور 1397 ساعت 05:47

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان کردستان 1397

جارومرکزی کسری مقدم شما عزیزان را در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان استان کردستان گرامی میدارد.13 لغایت 16 شهریور ماه از ساعت 16 الی 21 

محل: سنندج-محل دائمی نمایشگاههای بین المللی استان کردستان