سه شنبه, 30 مرداد 1397 ساعت 10:01

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع کرمان 1397

سالن مس شماره 33 جارومرکزی کسری سالن مس شماره 33 جارومرکزی کسری

جارو مرکزی کسری مقدم شما عزیزان را در شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان از تاریخ 6 لغایت 9 شهریور 97 از ساعت 17 الی 22 گرامی میدارد.

محل برگزاری: نمایشگاههای بین المللی جنوب شرق  سالن مس، غرفه شماره 33