دوشنبه, 01 مرداد 1397 ساعت 11:29

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 97

جارومرکزی کسری مقدم شما را در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران گرامی دارد.سالن شماره 40 زمان 15 الی 18 مرداد . ساعات بازدید 10 صبح الی 18 عصر