دوشنبه, 24 مهر 1396 ساعت 13:41

نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات یزد 26 لغایت 30 مهر ماه 1396 در سالن شهید قندی یزد برگزار می گردد.

نمایشگاه صنعت ساختمان و تاسیسات یزد 26 لغایت 30 مهر ماه 1396 در سالن شهید قندی یزد برگزار می گردد. منتظر حضور سبزتان در غرفه جاروی مرکزی کسری هستیم.