دوشنبه, 24 مهر 1396 ساعت 13:08

برگزاری نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان زاهدان در سال 1396

نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان در شهرستان زاهدان 21- 24 مهر ماه 1396 برگزار شد. تنها نمایندگی جاروی مرکزی در استان سیستان و بلوچستان از طرف جاروی مرکزی کسری در این نمایشگاه فعالیت چشم گیری داشت.