سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 12:27

 برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان تهران در سال 1396

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 لغایت 24 مرداد 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می گردد. جاروی مرکزی کسری همچون سال های گذشته در این نمایشگاه مشارکت فعال خواهد داشت.

محتوای بیشتر در این بخش: « برگزاری نمایشگاه 96 کاشان