سه شنبه, 23 خرداد 1396 ساعت 12:27

نمایشگاه صنعت ساختمان تهران 21 لغایت 24 مرداد 96 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد.

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 21 لغایت 24 مرداد 1396 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. جاروی مرکزی کسری همچون سال های گذشته در این نمایشگاه مشارکت فعالی داشت.