دوشنبه, 11 ارديبهشت 1396 ساعت 12:28

                          نمایشگاه صنعت ساختمان کاشان 5 - 8 اردیبهشت 96 برگزار گردید.

photo ۲۰۱۷-۰۴-۲۷ ۰۱-۱۹-۴۶     photo ۲۰۱۷-۰۴-۲۶ ۱۴-۳۹-۵۵